Leidschendam-Voorburg

Fleetpark Leidschendam

In samenwerking met de gemeente en de initiatiefnemende eigenaren van Fleetpark is er een ontwikkelvisie en -kader opgesteld. De gezamenlijke ambitie voor Fleetpark is om een monofunctionele sterk verouderd kantoorgebied te transformeren naar een levendige stedelijke woonwijk met een variatie aan woningtypologieën voor diverse doelgroepen en bijbehorende voorzieningen (voor bewoners, bezoekers en ondernemers). Synergie tussen […]

In samenwerking met de gemeente en de initiatiefnemende eigenaren van Fleetpark is er een ontwikkelvisie en -kader opgesteld. De gezamenlijke ambitie voor Fleetpark is om een monofunctionele sterk verouderd kantoorgebied te transformeren naar een levendige stedelijke woonwijk met een variatie aan woningtypologieën voor diverse doelgroepen en bijbehorende voorzieningen (voor bewoners, bezoekers en ondernemers). Synergie tussen functies (magic mix), inclusiviteit qua bewoners, duurzaam, klimaatbestendig en interactie met omgeving zijn de kernbegrippen die wij als leidraad beschouwen bij de opzet en ontwikkeling van deze wijk.

Het toevoegen van een woonomgeving staat centraal bij de transformatie van het gebied. Voor sociale huisvesting is 30% van het aantal woningen gereserveerd naast wonen voor het middensegment en de vrije sector. Fleetpark wordt een groene duurzame wijk met een duidelijk eigen identiteit.